Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland
 • Bonaire Kaya Korona 3 T: 717 5450
 • St. Eustatius Oranjestad T: 319 4808
 • Saba St. Johns T: 319 4808

" Together, we make it work "

Training on the job / BPV

Onderwijs en bedrijfsleven in Caribisch Nederland

Het bedrijfsleven op Bonaire, Saba en Sint Eustatius heeft nu en in de toekomst goed geschoold personeel nodig. Gedegen beroepsonderwijs op de eilanden is daarom heel belangrijk, net zoals beroepspraktijkvorming: de stage in de praktijk. Want op de werkvloer wordt het vak geleerd.

Het vak leren? Dat doe je in een erkend leerbedrijf!

Kennis en vakmanschap overdragen op jonge mensen: dat is de taak van een leerbedrijf. In erkende leerbedrijven worden leerlingen van mbo-opleidingen getraind voor hun toekomstige beroep. Een erkend leerbedrijf begeleidt leerlingen op een verantwoorde manier bij hun praktijkstage, helpt hen bij het ontwikkelen van competenties en maakt hen wegwijs in de sector.

Een praktijkbegeleider of leermeester speelt daarbij belangrijke rol.

Erkend leerbedrijf. Voor de arbeidsmarkt van morgen!

Goede leerbedrijven zijn van essentieel belang voor de arbeidsmarkt van morgen. Want leren gebeurt op school én in de praktijk. Door jonge mensen op weg te helpen in uw sector, door uw kennis en ervaring met hen te delen zorgt u voor goed opgeleide vakmensen in Caribisch Nederland.

Wat is een leerbedrijf nog meer?

Begeleiding van leerlingen vraagt een grote inzet van uw bedrijf. ROA CN, de brug tussen onderwijs en bedrijfsleven, adviseert en ondersteunt u daarbij. Erkend leerbedrijf zijn biedt u ook andere voordelen:

 • U bent verzekerd van de instroom van goed opgeleid personeel.
 • Met het opleiden van leerlingen toont u betrokkenheid bij de sector.
 • U geeft jonge mensen een kans op de arbeidsmarkt.
 • De instroom van jonge, gemotiveerde vakkrachten houdt de kennis binnen uw bedrijf actueel.
 • U houdt balans in uw personeelsbestand.
 • U draagt bij aan het behouden van goed geschoold personeel voor de arbeidsmarkt van Caribisch Nederland.

Erkend leerbedrijf. Een verantwoordelijke taak.

Een erkend leerbedrijf heeft een leuke, maar ook een verantwoordelijke taak. Er zijn enkele voorwaarden waaraan uw bedrijf moet voldoen om een erkend te worden als leerbedrijf:

 • Uw bedrijf biedt leerlingen een veilige leeromgeving, zowel op fysiek als op sociaal gebied.
 • Binnen uw bedrijf is voldoende tijd om de leerlingen goed te begeleiden. Voor de begeleiding en beoordeling is een gekwalificeerd leermeester aanwezig.
 • Leerlingen kunnen werken op hun eigen niveau.

Aanmelden

Ook uw bedrijf een leerbedrijf? Aanmelden kan telefonisch, via e-mail office@roacn.com of via de website bij ROA CN. Na de aanmelding komt er een adviseur van ROA CN bij u langs voor een erkenningsgesprek. Na dit gesprek besluit u of u leerbedrijf wilt worden. De adviseur van ROA geeft aan voor welke erkenning u in aanmerking kunt komen. Na de erkenning vindt er een jaarlijkse evaluatie plaats met de adviseur. Om de opleiding van de leerling zo goed mogelijk te laten slagen, is er daarnaast regelmatig contact met de school.

ROA CN

De Raad voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Caribisch Nederland (ROA CN) zorgt voor een goede afstemming tussen het beroepsonderwijs op Bonaire, Saba en Sint Eustatius en het bedrijfsleven op de eilanden. ROA CN werkt daarvoor nauw samen met bedrijven, scholen en de lokale en nationale overheid. ROA CN verzorgt de erkenning van leerbedrijven, geeft workshops en trainingen aan leermeesters. Het hoofdkantoor van ROA CN is gevestigd op Bonaire, op Saba en Sint Eustatius zijn trainers/adviseurs in dienst.