Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland
  • Bonaire Kaya Korona 3 T: 717 5450
  • St. Eustatius Oranjestad T: 319 4808
  • Saba St. Johns T: 319 4808

" Together, we make it work "

Frequently Asked Questions

Wat is de ROA CN? 

De Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland (ROA CN) vormt een brug tussen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en de arbeidsmarkt op de drie eilanden binnen Caribisch Nederland. Bonaire, Saba en Sint Eustatius hebben behoefte aan goed opgeleide, lokale arbeidskrachten. ROA CN zorgt voor een goede afstemming tussen het aanbod van opleidingenop het mbo en de vraag van werkgevers. 

ROA CN heeft een gedegen kennis van het lokale bedrijfsleven. Adviseurs bezoeken regelmatig bedrijven en instellingen en hebben zo een goed inzicht in wat werkgevers nodig hebben. Ook onderhoudt ROA CN nauwe contacten met het beroepsonderwijs dat op de eilanden wordt aangeboden. ROA CN is op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in het beroepsonderwijs en zorgt ervoor dat opleidingen aansluiten bij de behoeften van de arbeidsmarkt. 

Het volgen van een stage vormt een belangrijk onderdeel van de beroepsopleiding. Deze beroepspraktijkvorming (bpv) moet worden uitgevoerd in een erkend leerbedrijf. ROA CN verzorgt de erkenning van leerbedrijven op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Binnen het bedrijf is een leermeester aanwezig om een leerling tijdens zijn stage te begeleiden. ROA CN geeft trainingen voor leermeester certificering en workshops. De Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland is opgericht in 2012. 

Het hoofdkantoor is gevestigd op Bonaire. Op Bonaire, Saba en Sint Eustatius zijn adviseurs en trainers aanwezig.

Wat is een erkend leerbedrijf?

Kennis en vakmanschap overdragen op jonge mensen: dat is de taak van een leerbedrijf. In erkende leerbedrijven worden leerlingen van mbo-opleidingen getraind voor hun toekomstige beroep. Een erkend leerbedrijf begeleidt leerlingen op een verantwoorde manier bij hun praktijkstage, helpt hen bij het ontwikkelen van competenties en maakt hen wegwijs in de sector. Een praktijkbegeleider of leermeester speelt daarbij belangrijke rol. Goede leerbedrijven zijn van essentieel belang voor de arbeidsmarkt van morgen. Want leren gebeurt op school én in de praktijk. Door jonge mensen op weg te helpen in uw sector, door uw kennis en ervaring met hen te delen zorgt u voor goed opgeleide vakmensen in Caribisch Nederland.

Wat doet een leermeester? 

Je vakmanschap aan de nieuwe generatie overdragen. Wie wil dat niet? Dat is precies wat een leermeester doet. In de beroepspraktijk begeleidt en beoordeelt hij leerlingen die een beroepsopleiding volgen. 

Hoe kan mijn organisatie erkend leerbedrijf worden?

Ook uw bedrijf een leerbedrijf? Aanmelden kan telefonisch, via e-mail of via de website bij ROA CN. Na de aanmelding komt er een adviseur van ROA CN bij u langs voor een erkenningsgesprek. Na dit gesprek besluit u of u leerbedrijf wilt worden. De adviseur van ROA CN geeft aan voor welke erkenning u in aanmerking kunt komen. Na de erkenning vindt er een jaarlijkse evaluatie plaats met de adviseur. Om de opleiding van de leerling zo goed mogelijk te laten slagen, is er daarnaast regelmatig contact met de school.

Hoe kan ik leermeester worden? 

Het begeleiden van leerlingen tijdens hun beroepspraktijkvorming is een vak apart. ROA CN biedt daarom trainingen aan waarin vragen centraal staan die een beginnend leermeester kan tegenkomen. Het accent ligt daarbij op het oefenen van vaardigheden die de leermeester in zijn rollen van begeleider, opleider en beoordelaar nodig heeft. De training ‘Basisvaardigheden’ bestaat uit drie modules en is bedoeld voor toekomstige leermeesters en bpv-coördinatoren.

Andere vragen?

Neem contact op via info@roacn.com