Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland
 • Bonaire Kaya Korona 3 T: 717 5450
 • St. Eustatius Oranjestad T: 319 4808
 • Saba St. Johns T: 319 4808

" Together, we make it work "

Job Trainer

Van school naar bedrijf

Op de eilanden van Caribisch Nederland wordt beroepsonderwijs aangeboden, in uiteenlopende sectoren en op verschillende niveaus. Het volgen van een stage – tegenwoordig beroepspraktijkvorming geheten – vormt een belangrijk onderdeel van de opleiding. Deze beroepspraktijkvorming moet worden uitgevoerd in een erkend leerbedrijf. ROA CN verzorgt de erkenning van leerbedrijven op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Binnen het bedrijf is een leermeester aanwezig om een leerling tijdens zijn stage te begeleiden. ROA CN geeft speciale leermeestertrainingen en workshops.

Leermeester: begeleiden, opleiden en beoordelen van bpv-deelnemers

Het begeleiden van leerlingen tijdens hun beroepspraktijkvorming is een vak apart. ROA CN biedt daarom trainingen aan waarin vragen centraal staan die een beginnend leermeester kan tegenkomen. Het accent ligt daarbij op het oefenen van vaardigheden die de leermeester in zijn rollen van begeleider, opleider en beoordelaar nodig heeft. De training ‘Basisvaardigheden’ bestaat uit drie modules en is bedoeld voor toekomstige leermeesters en bpv-coördinatoren. Van de deelnemers wordt een actieve inbreng verwacht.

Tijdens de leermeestertrainingen van ROA CN komen de volgende onderwerpen aan orde:

Module ‘De rol van begeleider’

 • taken en competenties rol van begeleider
 • motivatie en zelfvertrouwen van bpv-deelnemers
 • begeleidingsinstrumenten in vogelvlucht
 • vragen stellen
 • actief luisteren
 • feedback geven
 • begeleidingsgesprekken
 • helpen reflecteren

Module ‘De rol van opleider’

 • taken en competenties rol van opleider
 • scheppen van een goed leerklimaat
 • leerstijlen koppelen aan leeractiviteiten
 • fasen en stappen in het didactisch model
 • ontwikkeling naar zelfstandig leren
 • leeractiviteiten afstemmen en inzetten

Module ‘De rol van beoordelaar’

 • taken en competenties rol van beoordelaar
 • het beoordelingsproces
 • formuleren van concreet waarneembaar gedrag
 • beoordelen van professioneel gedrag
 • verzamelen van informatie
 • voeren slechtnieuws-gesprek

Praktische informatie leermeestertraining

Duur: Drie dagen
Tijd:08.00 uur - 12.00 uur
12.00 uur - 13.30 uur (Lunchpauze. Lunch is niet inbegrepen)
13.30 uur - 16.00 uur
Kosten: De training is gratis maar NIET vrijblijvend.

ROA CN

De Raad voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Caribisch Nederland (ROA CN) zorgt voor een goede afstemming tussen het beroepsonderwijs op Bonaire, Saba en Sint Eustatius en het bedrijfsleven op de eilanden. ROA CN werkt daarvoor nauw samen met bedrijven, scholen en de lokale en nationale overheid. ROA CN verzorgt de erkenning van leerbedrijven, geeft workshops en trainingen aan leermeesters. Het hoofdkantoor van ROA CN is gevestigd op Bonaire, op Saba en Sint Eustatius zijn trainers/adviseurs in dienst.