Jaarverslag ROA CN

In de jaarverslagen vind je de evaluatie van het kalenderjaar. Hierin worden de cijfers gepresenteerd en de ontwikkelingen benoemd die op de drie eilanden spelen. Belangrijke onderdelen zijn de financiële verantwoording en de personele bezetting.

ROA CN Activiteitenverslag 2022
ROA CN Bestuursverslag 2021
ROA CN Bestuursverslag 2020